میزان – سرعت اختصاصی خارجی لیگ قهرمانان اروپا

میزان – سرعت: اختصاصی خارجی لیگ قهرمانان اروپا khareji lig ghahreman oropa ekhtesasi

تعیین وظیفه وقت خرید پروتزهای کاشت حلزون

تعدادی از خانواده های کودکان ناشنوای نیازمند کاشت حلزون با مسئولین وزارت بهداشت دیدار کردند. تعیین وظیفه وقت خرید پروتزهای کاشت حلزون عبارات م..

ادامه مطلب

«به بابات نگو می‌کُشدت»

یکی از تهدیدهای آشنای متجاوزین به دختران جوان و حتی پسرها، بردن آبروست. اگر به کسی بگی آبروت رو می‌بریم. حفظ آبرو باعث می‎شود سکوت کنند و به هیچ کس ..

ادامه مطلب