میزان – سرعت اختصاصی خارجی لیگ قهرمانان اروپا

میزان – سرعت: اختصاصی خارجی لیگ قهرمانان اروپا khareji lig ghahreman oropa ekhtesasi

گت بلاگز اخبار پزشکی احتمال زوال عقل در زنان دارای آمادگی بدنی اوج ۹۰ درصد کمتر است

مطالعه تازه نشان می دهد زنان میانسال دارای آمادگی بدنی اوج در مقایسه با زنان با آمادگی بدنی متوسط، ۹۰ درصد کمتر در معرض مبتلا شدن به زوال عقل یا دمانس قرار دارن

احتمال زوال عقل در زنان دارای آمادگی بدنی اوج ۹۰ درصد کمتر است

احتمال زوال عقل در زنان دارای آمادگی بدنی اوج ۹۰ درصد کمتر است

عبارات مهم : آمادگی

مطالعه تازه نشان می دهد زنان میانسال دارای آمادگی بدنی اوج در مقایسه با زنان با آمادگی بدنی متوسط، ۹۰ درصد کمتر در معرض مبتلا شدن به زوال عقل یا دمانس قرار دارند.

به گزارش مهر، محققان پی بردند زنان دارای آمادگی بدنی اوج مبتلا به زوال عقل می شوند، ولی در مقایسه با زنان دارای آمادگی جسمی متوسط، به طور میانگین ۱۱ سال بعدتر خواهد بود.

دکتر «هلنا هوردر»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه گوتنبرگ سوئد، در این باره می گوید: «این یافته ها جالب هستند چراکه این امکان وجود دارد که اصلاح آمادگی قلبی-عروقی در میانسالی بتواند مبتلا شدن به زوال عقل را به تاخیر انداخته یا حتی از آن پیشگیری کرد.»

احتمال زوال عقل در زنان دارای آمادگی بدنی اوج ۹۰ درصد کمتر است

در این مطالعه، حدود ۱۹۱ زن با میانگین سنی ۵۰ سال آزمون ورزش دوچرخه انجام دادند تا اوج توانایی قلبی-عروقی ارزش اندازه گیری شود.

آنها شش بار از لحاظ مبتلا شدن به زوال عقل مورد آزمایش قرار گرفتند.

مطالعه تازه نشان می دهد زنان میانسال دارای آمادگی بدنی اوج در مقایسه با زنان با آمادگی بدنی متوسط، ۹۰ درصد کمتر در معرض مبتلا شدن به زوال عقل یا دمانس قرار دارن

نتایج نشان داد ۵ درصد زنان دارای آمادگی بدنی اوج مبتلا به زوال عقل شدند، در حالیکه ۲۵ درصد زنان با آمادگی بدنی میانگین و ۳۲ درصد زنان با آمادگی بدنی پایین مبتلا به زوال عقل شدند.

همچنین زنان با آمادگی جسمانی اوج در مقایسه با زنان با آمادگی بدنی میانگین ۸۸ درصد کمتر در معرض مبتلا شدن به زوال عقل بودند.

هوردر در ادامه می افزاید: «این مسئله نشان می دهد فرآیندهای منفی قلبی-عروقی که ممکن است در میانسالی روی دهند می توانند ریسک زوال عقل را در سنین بالاتر زیاد کردن دهند.»

احتمال زوال عقل در زنان دارای آمادگی بدنی اوج ۹۰ درصد کمتر است

محققان تاکید می کنند باید مطالعات بیشتری در مورد تاثیر اصلاح آمادگی بدنی بر احتمال مبتلا شدن به زوال عقل صورت گیرد.

واژه های کلیدی: آمادگی | محققان | مطالعه | مقایسه | میانسالی | مبتلا شدن | آمادگی بدنی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz