میزان – سرعت اختصاصی خارجی لیگ قهرمانان اروپا

میزان – سرعت: اختصاصی خارجی لیگ قهرمانان اروپا khareji lig ghahreman oropa ekhtesasi

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اعتراف کنیم که به وصیت امام عمل نکردیم و دست کم8سال کشور را به نااهلان و نامحرمان سپردیم / مسیح مهاجری

مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:امام خمینی در یکی از بااهمیت ترین فرازهای خبر مربوط به سالگرد حج خونین، خطاب به ما میراث داران خود فرموده اند:

اعتراف کنیم که به وصیت امام عمل نکردیم و دست کم8سال کشور را به نااهلان و نامحرمان سپردیم / مسیح مهاجری

مسیح مهاجری:اعتراف کنیم که به وصیت امام عمل نکردیم و دست کم8سال کشور را به نااهلان و نامحرمان سپردیم

عبارات مهم : اسلامی

مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:امام خمینی در یکی از بااهمیت ترین فرازهای خبر مربوط به سالگرد حج خونین، خطاب به ما میراث داران خود فرموده اند:«من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزانه خود به فراموشی سپرده شوند.»

اعتراف کنیم که به وصیت امام عمل نکردیم و دست کم8سال کشور را به نااهلان و نامحرمان سپردیم / مسیح مهاجری

باید اعتراف کنیم که در عمل به این وصیت بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی کوتاهی کرده ایم. ما انقلاب را در مقطعی حداقل 8 ساله به دست نااهلان و نامحرمان سپردیم و آنها چنان ضربه ای به نظام جمهوری اسلامی و کشور و مردم وارد کردند که عوارض منفی آن هنوز گریبان گیر نظام و کشور و مردم است.

آنها مدعی زنده کردن گفتمان امام و انقلاب بودند ولی علاوه بر اینکه اصول و آرزوی بزرگ های مطرح شده است به وسیله امام و انقلاب را زیر پا گذاشتند، عالی ترین و نزدیک ترین یاران امام و انقلاب را آماج تهمت ها و دروغ ها و حملات ناجوانمردانه قرار دادند و منزوی کردند.

مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:امام خمینی در یکی از بااهمیت ترین فرازهای خبر مربوط به سالگرد حج خونین، خطاب به ما میراث داران خود فرموده اند:

خود را پاکدست معرفی کردند ولی در پردرآمدترین دوران تاریخ ایران، اقتصاد کشور را با از بین بردن هائی که کردند و با مسلط ساختن زالوصفتان بر منابع کشور، فلج کردند. از امام وقت دم زدند ولی با ادعای ارتباط با آن حضرت، به تمام مقدسات چوب حراج زدند. با روش های فریبکارانه، اهداف خود را به پیش بردند ولی اعتقادات مردم را متزلزل کردند. امروز اگر مردم کشور عزیزمان ایران به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی وفادارند، این وفاداری به ریشه ای مربوط می شود که از سیره امام خمینی در جان آنها باقی مانده است.

رفتار ما با پیشکسوتان شهادت و خون در ظاهر و جنبه های مادی شاید تا حدودی قابل دفاع باشد، ولی آرزوی بزرگ هائی که آنها جهت جاری شدنشان در رگ های جامعه خون دادند و به شهادت رسیدند و یا به عنوان شهدای زنده هم اکنون در میان ما هستند و بر اعمال ما ناظرند، یا فراموش شده است اند و یا درحال فراموش شدن هستند.

شوربختانه باید اعتراف کنیم حتی بسیاری از پیشکسوتان شهادت و خون به جرم اینکه عملکرد ما را نمی پسندیدند، مغضوب و مطرود واقع شدند که از فراموش شدن بدتر است.

اعتراف کنیم که به وصیت امام عمل نکردیم و دست کم8سال کشور را به نااهلان و نامحرمان سپردیم / مسیح مهاجری

اینها نتیجه دنیائی شدن ماست. ما مفتون قدرت شده است ایم، چرب و شیرین دنیا زیر دندان هایمان مزه کرده است و غیر از برآوردن لذات نفسانی و خواسته های شخصی به چیز دیگری نمی اندیشیم.

برخلاف عده ای بله قربان گو که در اطراف ما جمع شده است اند و کارشان ثناگوئی هست، مردم از عملکرد ما رضایت ندارند. نارضایتی مردم به ما مربوط می شود نه انقلاب و نظام. آنها به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی همچنان امید دارند و انتظارشان این است که ما عملکردمان را تصحیح کنیم و براساس گفتمان واقعی امام و انقلاب حرکت نمائیم.

مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:امام خمینی در یکی از بااهمیت ترین فرازهای خبر مربوط به سالگرد حج خونین، خطاب به ما میراث داران خود فرموده اند:

واژه های کلیدی: اسلامی | اعتراف | انقلاب | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz